Zapisnik sa zbora građana

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA STARI JANKOVCI

Mjesni odbor Slakovci

U Slakovcima, 13. ožujka 2011. godine


Z A P I S N I K

sa Zbora građana, održanog dana 13. ožujka 2011. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Doma DVD-a Slakovci.

PREDSJEDAVAJUĆI: Mario Petričević      
ZAPISNIČAR: Marija Žoldin
GOSTI: načelnik Općine, g. Ivo Lozić


DNEVNI RED:


1. Stavljanje u funkciju stanova u SLAK-u
2. Rekonstrukcija Doma DVD-a
3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u « Brkića sokaku «, te kružnog dijela oko crkve
4. Uređenje poljskih putova i otresnica
5. Razno


Predsjedavajući Zbora građana, Mario Petričević, pozdravio je sve nazočne mještane koji su se odazvali na Zbor građana, te načelnika Općine Stari Jankovci g. Ivu Lozića. G. Petričević napominje kako su pozivi za Zbor građana dostavljeni na sve kućne adrese, te izražava žaljenje što odaziv građana nije veći. Nadalje, u obrazloženju dnevnog reda navodi kako su točke dnevnog reda donijete na 7. sjednici Vijeća MO Slakovci, budući da su iste posebno bitne za kvalitetu i standard življenja mještana Slakovaca.

Točka 1) Stavljanje u funkciju stanova u SLAK-u

G. Mario Petričević navodi kako su stanovi u SLAK-u pri povratku iz progonstva zatečeni u iznimno lošem stanju. Nakon obnove istih, stanovi stoje neiskorišteni i u sve lošijem su stanju, te moli nazočne mještane da daju svoja mišljenja i prijedloge.

G. Branko Duvnjak smatra, ako postoji mogućnost iznajmljivanja, s tim da nije za prodaju istih.

G. Martin Bartolović smatra da nikako na treba ići u prodaju stanova, jer je to bilo namijenjeno za liječnika i medicinsku sestru. Ako ide u najam trebalo bi naznačiti u ugovoru rokove najma.

G. Ivan Penavić, također smatra da ni u kojem slučaju na treba ići u prodaju stanova, naglašavajući da su stanovi napravljeni iz samodoprinosa svih slakovčana.

G. Ivica Šokčević smatra da 40-ak nazočnih mještana ne treba donositi nikakvu odluku u ime svih mještana, ali ističe nužnost što kvalitetnijeg rješenja.

Načelnik Općine, g. Ivo Lozić, naglašava kako je prošli saziv Vijeća MO Slakovci, donio odluku da se stanovi prodaju. Ističe da se stanovi moraju sanirati, priključiti voda i plin, te smatra da su to značajna financijska sredstva.

G. Mario Petričević ističe da je na Općinskom vijeću izglasano da ovlašteni procjenitelj procijeni tržišnu vrijednost istih, te da je od tada prošlo deset mjeseci i još nije došlo do realizacije.

G. Tomislav Potlimbrzović pita načelnika Općine kada će se procijeniti stanovi, ako je tako odlučeno na Općinskom vijeću?

Načelnik, g. Ivo Lozić smatra da procjena nije ni potrebna, budući da nitko od nazočnih se ne slaže s prodajom, te predlaže referendum, za prodaju ili najam.

G. Mario Šokčević smatra da bi ipak trebalo znati vrijednost stanova.

Gđa. Gordana Potlimbrzović, također nije za prodaju.

G. Andrija Kakaš, također smatra da prodaja nikako se ne uzima u obzir.

Predsjedavajući Zbora građana, g. Mario Petričević, konstatira kako nitko od nazočnih mještana nije za prodaju stanova, a većina je za najam, te  daje na glasovanje da se ovo pitanje riješi na referendumu. Jednoglasno usvojeno.
U dogovoru s Općinom Stari Jankovci organizirati referendum.

Točka 2) Rekonstrukcija Doma DVD-a

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava da je problem bio prije 6 – 7 godina po pitanju Prostornog plana. Nedavno je riješeno pitanje legalizacije postojećeg objekta, te je ishođena i građevinska dozvola. Ističe problem financija, te smatra da bi se moglo krenuti u radove po fazama, jer se radi o preko 400 m2 prostora. Zbog sudskog spora između obitelji Jukić (pok. Pere Jukića) i Općine Stari Jankovci, u kojem je odlučeno da Općina Stari Jankovci mora isplatiti obitelji Jukić 1,200,000.00 kuna odštete, načelnik ističe nedostatak financijskih sredstava za investicije.

G. Tomislav Potlimbrzović smatra da to ne bi trebalo imati veze sa početkom radova na rekonstrukciji Doma DVD-a.

Načelnik, g. Ivo Lozić , također smatra da nema veze ali ipak su to velika sredstva za proračun Općine.

G. Ivica Đukić pita koji je to konkretan rok početka radova?

Načelnik, g. Ivo Lozić smatra kada se steknu uvjeti kreće se s radovima.

Točka 3) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u « Brkića sokaku «, te kružnog dijela oko crkve

G. Mario Petričević pojašnjava nazočnim mještanima da je gore navedena točka dnevnog reda aktualna već duži niz godina, te traži mišljenje načelnika Općine po istom.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako je projekt za isto u tijeku, te smatra nužnost rekonstrukcije ceste u «Brkića sokaku» i kružnog dijela oko crkve opravdanim. Općina Stari Jankovci planira uložiti oko 250 – 300, 000.00 kuna za nerazvrstane ceste.

G. Ivica Đukić smatra da bi se trebalo uzeti u obzir i asfaltiranje odvojka prema njegovoj i okolnim kućama.

G. Mario Šokčević smatra da odvojak treba riješiti sam g. Đukić, jer bi svatko sa sličnim problemom tražio isto.

Načelnik, g. Ivo Lozić isto je primio na znanje, te kaže kako Općina ima i kamena tucanika za nasipanje sličnog.

G. Ivica Šokčević napominje i potrebe mještana sa Jošine za asfaltiranje puta.

G. Franjo Medo ističe važnost rekonstrukcije, te navodi kako ostaje dosta blata od poljoprivrednih strojeva kod Barinića, a gđa. Barinić je invalid, te joj isto otežava normalno kretanje.

Točka 4) Uređenje poljskih putova i otresnica

G. Mario Petričević ističe kako je Vijeće MO Slakovci donijelo odluku o prioritetima sanacije poljskih putova i otresnica. Prioriteti za sanaciju su poljski putovi na južnom dijelu naselja, te otresnica kod Barinića.

G. Stipo Vlaović ističe da lenijom od Jošine  prema «Malim livadama», zatrpan je kanal blatom zbog izvoza repe, te bi trebalo isto sanirati.

G. Ivica Šokčević ističe problem u «Vujića leniji» zbog vrba.

G. Mario Petričević odgovara da je Mjesni odbor problem «Vujića lenije» proslijedio Općini, te bi isto trebalo biti uskoro sanirano.

G. Ivica Kolak ističe loše stanje lenije od stana Miše Jukića prema Dreniku.

G. Mario Petričević pojašnjava kako je ta lenija stavljena u prioritete sanacije poljskih putova Mjesnog odbora.

Načelnik, g. Ivo Lozić ističe kako kamena za sanaciju ima dosta, cca. 2000 m3, imamo radni stroj, ali kako se nitko nije javio na natječaj za prijevoz kamena, radovi na sanaciji poljskih putova još nisu krenuli, te bi trebali uskoro.

G. Martin Bartolović smatra da oni koji najviše oštećuju poljske putove prilikom izvoza repe i sl., trebali bi pomoći kod saniranja.

G. Ivica Šokčević ističe da se slično, dogovorno radi u Ilači svaku jesen.

G. Ivo Dakić ističe problem na leniji kod Radoša, gdje granje s privatnog posjeda smeta pri prolazu radnih strojeva, te su šljive na samoj jedinici.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako bi se trebalo utvrditi tko je odgovoran, te zvati komunalnog redara.

G. Iva Penavić, također ističe problem po istom.

G. Stipo Vlaović ističe problem od Željezničke ulice - pašnjak  - stanovi, u cijeloj dužini je stanje više nego loše, te ističe nužnost nasipanja kamena tucanika od pašnjaka do stanova što žurnije. Također ističe da će i on osobno pomoći kod prijevoza, kako bi se gore navedeno čim prije riješilo.

Načelnik, g. Ivo Lozić ističe kako će slijedećih dana poslati radni stroj, kad vremenski uvjeti dozvole, a g. Stipo Vlaović da organizira prijevoz, kako bi se riješio gore navedeni problem.

Točka 5) Razno

G. Branko Duvnjak ističe kako je nedavno zvao komunalnog redara po pitanju pješačkih staza, te još nije dobio nikakvu povratnu informaciju. Ističe kako bi dužnost komunalnog redara bila bar da odgovori na upit.

Načelnik, g. Ivo Lozić smatra kako komunalni redar ima dosta obveza, te možda ne stigne na sve odmah reagirati.

G. Martin Bartolović ističe kako je prošle godine poslao dopis GEM d.o.o, koji je vlasnik bivše Zvijezdine trgovine, da istu da za potrebe Udruge umirovljenika, koji će isto sanirati, jer ista trenutno predstavlja ruglo mjesta. Također, poslao je dopis prije 30-ak dana, ali nije dobio nikakav odgovor.

G. Mario Petričević pojašnjava kako je Vijeće MO Slakovci problem bivše Zvijezdine trgovine uvrstilo u Plan i program, odnosno zatražilo od Općine Stari Jankovci da se to pitanje riješi, jer isto predstavlja ruglo mjesta.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako je bivša Zvijezdina trgovina privatno vlasništvo GEM-a d.o.o. Općina je radnike svog komunalnog pogona angažirala za košenje trave i sl. ispred bivše trgovine, da bar donekle izgleda uredno. Općina je zvala građevinsku inspekciju, koja je odgovorila kako sporna ruševina nije opasna za prolaznike. Općina će stupiti u kontakt s vlasnikom, g. Cvitkovićem, te u dogovoru s njim naći rješenje ovog problem, odnosno bar da vlasnik da dopuštenje Općini da spornu ruševinu poruši, jer Općina trenutno nema sredstava da isto otkupi i stavi pod svoje vlasništvo.

G. Stipo Vlaović traži objašnjenje zašto  stanovi kod pašnjaka spadaju pod Željezničku ulicu?

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava da je tako odlučio Katastarski ured.

G. Ivica Lazanin pita što se može učiniti s napuštenim kućama koje nitko ne održava, a iste narušavaju uredan izgled mjesta?

G. Mario Petričević pojašnjava kako komunalni radnici, po pozivu, mogu očistiti ispred kuća na ulici ali ne mogu u dvorištu, jer to je privatno vlasništvo.

Isto potvrđuje i načelnik Općine.

G. Ivan Penavić traži objašnjenje zašto se ne reagira po pitanju širenja neugodnih mirisa kod odvodnog kanala kod Ištuka, jer očito netko ispušta septičku u kanal.

G. Mario Petričević ističe kako je tražio od komunalnog redara, još prošle godine, da se po istom postupi. Komunalni redar je odgovorio, kako je i bivši saziv Vijeća MO Slakovci tražio isto ,te je proslijedio dopis nadležnoj Županijskoj inspekciji. Komunalni redar još navodi kako on nema pravo ulaziti u privatne posjede da bi utvrdio mogući uzrok.

Gđa Gordana Potlimbrzović ističe da bi «Vodoprivreda» trebala reagirati po istom.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako «Hrvatske vode» održavaju odvodne kanale. G. Kelava pita za pješačke staze, konkretno za ulicu B. Radića?

G. Mario Petričević pojašnjava kako dinamika uređenja pješačkih staza ovisi o tome koliko sredstava dobijemo od Općine Stari Jankovci. Prošle godine izgrađeno i sanirano je 686 m2 = 570 m pješačkih staza. Kako u naselju ima i dijelova gdje ne postoji pješački staza oni su i najveći prioritet. Vijeće MO Slakovci je i zatražilo od Općine povećanje dinamike uređenja pješačkih staza.

Gđa Gordana Potlimbrzović ističe problem loše kanalske mreže, pogotovo u ulici P. Preradovića na potezu od crkve do bivše Zvijezdine trgovine. Ističe kako je zvala komunalnog redara po tom pitanju ali je dobila odgovor kako to nije njegov problem, te smatra kako komunalni redar treba savjesnije obavljati svoje obveze.

G. Mario Petričević pojašnjava kako je uređenje kanalske mreže stavljeno u Plan i program rada za 2011. godinu i dostavljeno Općini.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako je Općina slala po tom pitanju projekt na Fond za regionalni razvoj i nikako da prođemo na natječaju. Očekuje uskoro pozitivan odgovor. Navodi i problem mostova (ćuprija), jer bi se trebali neki postojeći rušiti i praviti novi.

G. Martin Bartolović pita zašto nema obilježen pješački prijelaz u centru, kod autobusnog stajališta?

G. Mario Petričević pojašnjava kako je Mjesni odbor poslao službeni dopis Hrvatskim cestama, te je odgovoreno da će se uskoro sastaviti službeni Zapisnik o opravdanosti zahtjeva za pješački prijelaz.

Načelnik, g. Ivo Lozić potvrđuje isto.

G. Željko Lučanin pita za status seoskog pašnjaka?

G. Mario Petričević pojašnjava kako  2 od 3 table pašnjaka je predviđeno za povrat. To je odluka Općinskog vijeća. Vijeće MO Slakovci je Općini Stari Jankovci poslao zaključak u kojem stoji , kako bilo kakvo davanje u povrat ili neku drugu namjenu nije u interesu mještana Slakovaca, te da navedene čestice trebaju ostati kao i do sada – seoski pašnjak.

Načelnik, g. Ivo Lozić dodaje kako postoji određeni postotak zemlje koji se izuzima od povrata, te je takav naputak ministarstva.

G. Marko Lazanin ističe kako su mještani Slakovaca sami izdvajali zemlju za pašnjak i smatra kako nije u redu da dio pašnjaka ide u povrat.

G. Andrija Kakaš, također ističe isto.

G. Ivica Šokčević traži objašnjenje po pitanju vlasništva Doma DVD-a, tko plaća režije, te tko i koliko naplaćuje iznajmljivanje prostorija Doma DVD-a?

G. Mario Petričević pojašnjava kako je Dom DVD-a vlasništvo Općine Stari Jankovci, a DVD ima pravo služnost. Tko plaća režije, te naplata iznajmljivanja nisu mu poznate, jer Mjesni odbor Slakovci nije vlasnik navedenog objekta.

Načelnik, g. Ivo Lozić pojašnjava kako je do nedavno režije plaćala Općina Stari Jankovci, te sada režije plaća DVD Slakovci iz svojih sredstava.

G. Stipo Vlaović pita čije je vlasništvo SLAK, odnosno stanovi i prostorije Mjesnog odbora, a zna se da su to financirali mještani Slakovaca samodoprinosom?

G. Mario Petričević pojašnjava da su stanovi, prostorije Mjesnog odbora i prostorije udruga također vlasništvo Općine Stari Jankovci.

G. Mladen Tvarog pita zašto se gasi javna rasvjeta?

G. Mario Petričević pojašnjava kako je isto odluka Općinskog vijeća, te također smatra kako Općina nije trebala štedjeti na javnoj rasvjeti.

Sjednica je završena u 18:00 sati.

Zapisničar:                                                  Predsjedavajući:
Marija Žoldin                                                Mario Petričević

Nalazite se ovdje: Home Mjesni odbor Slakovci Aktivnosti Zapisnik sa zbora građana